Trajtimi i Metalit

Trajtimi i Metalit

ORALAC (profesional)
Paketimi (Lt) 0.3750.75
Copë për kuti 12
Nuanca Sipas Katalogut
Skeda teknike
ANTIRUST (profesional)
Paketimi (Lt) 0.753.75
Copë për kuti 12
Nuanca Sipas Katalogut
Skeda teknike
AUTOLAC (profesional)
Paketimi (Lt) 0.75
Copë për kuti 12
Nuanca Sipas Katalogut
Skeda teknike
PRIMOLAC (profesional)
Paketimi (Lt) 0.75
Copë për kuti 12
Nuanca Sipas Katalogut
Skeda teknike
MARTELAC (profesional)
Paketimi (Lt) 0.75
Copë për kuti 12
Nuanca Sipas Katalogut
Skeda teknike
CHASSICOAT (profesional)
Paketimi (Lt) 0.3750.75
Copë për kuti 12
Nuanca Sipas Katalogut
Skeda teknike
REMOVER (profesional)
Paketimi (Lt) 0.75
Copë për kuti 12
Nuanca Sipas Katalogut
Skeda teknike
ANTICOR (ANTIRUXHO)
Paketimi (Lt) 0.753.75
Copë për kuti 12
Nuanca Sipas Katalogut
Skeda teknike
ZMALTOLAC
Paketimi (Lt) 0.753.75
Copë për kuti 12
Nuanca Sipas Katalogut
Skeda teknike
NC – 10.00 (diluent normal)
Paketimi (Lt) 1416
Copë për kuti 125
Nuanca Sipas Katalogut
Skeda teknike