Trajtimi i Drurit

Trajtimi i Drurit

NEOLAC STONE
Paketimi (Lt) 0.75
Copë për kuti 12
Nuanca Sipas Katalogut
Skeda teknike
NEOMAT, NEOBRILANT (A+B)
Paketimi 16+8 | 4+2 | 1+ 0.516+16 | 4+4 | 1+1
Copë për kuti 12
Nuanca Transparente
Skeda teknike
NEOLAC WOOD
Paketimi (Lt) 0.75
Copë për kuti 12
Nuanca Sipas Katalogut
Skeda teknike
NEOSTAR (A+B)
Paketimi 16+8 | 4+2 | 1+ 0.5
Copë për kuti 12
Nuanca Transparente
Skeda teknike