Materiale Adezive

Materiale Adezive

NEOSTUKO ACRYLIC
Paketimi (kg) 15
Konsumi 5 kg / m2
Nuanca E bardhë
Skeda teknike
NEOKOLLE PLUS
Paketimi Thase
Konsumi 5 kg / m2
Nuanca E bardhë
Skeda teknike
BOJAKE PLLAKASH
Kategoria e pare
Paketimi (kg) 25
Copë për kuti 104
Nuanca Sipas Katalogut
Skeda teknike
NEOKOLLE
Paketimi Thase
Konsumi 3-7kg / m2
Nuanca Gri
Skeda teknike
NEOKOLLE ALPHA
Paketimi Thasë
Konsumi 3 - 5 kg / m2
Nuanca Gri
Skeda teknike
NEOFINO
Paketimi Thasë
Konsumi 5 kg / m2
Nuanca Gri
Skeda teknike
NEOFINO PLUS
Paketimi Thasë
Konsumi 5 kg / m2
Nuanca E bardhë
Skeda teknike
MOLITO CLEANER
Paketimi 0,5
Copë për kuti 18
Nuanca Sipas Katalogut
Skeda teknike
PAVLITO CLEANER
Paketimi (Lt) 1
Konsumi 15
Nuanca Sipas Katalogut
Skeda teknike