Bojra Muri

Bojra Muri

PN-101 (ASTAR PLASTIK)
Paketimi (Lt) 0.7539
Copë për kuti 16
Nuanca E bardhë
Skeda teknike
ZN-701 (ASTAR ZIFTI)
Paketimi (Lt) 39
Nuanca E zezë
Skeda teknike
PN-301 (ASTAR PLASTIK)
Paketimi (Lt) 0.7539
Copë për kuti 16
Nuanca E bardhë
Skeda teknike
AN-601 (ASTAR ME BAZE WHITE SPIRIT)
Paketimi (Lt) 416
Copë për kuti 16
Nuanca Transparente
Skeda teknike
AN-501 (ASTAR AKRILIK)
Paketimi (Lt) 0.7539
Copë për kuti 16
Nuanca E bardhë
Skeda teknike
UNO ACRYLIC PAINT
Paketimi (Lt) 0.753915
Copë për kuti 16
Nuanca Sipas Katalogut
Skeda teknike
UNO PLASTIK PAINT
Paketimi (Lt) 0.753915
Copë për kuti 16
Nuanca Sipas Katalogut
Skeda teknike
UNO WALL PAINT
Paketimi (Lt) 0.753915
Copë për kuti 16
Nuanca Sipas Katalogut
Skeda teknike
UNO BASE (TRANSPARENTE)
Paketimi (Lt) 39
Nuanca Sipas Katalogut
Skeda teknike
UNO COLOR
Paketimi (Lt) 0.1850.3750.75
Copë për kuti 302412
Nuanca Sipas Katalogut
Skeda teknike