Prezantim

Prezantim

“NEON Industri” u krijua për të ndihmuar industritë prodhuese shqiptare në furnizimin me produkte të ndryshme, të tilla si:

ADITIVE BETONI – Për prodhuesit e betonit.
BOJRA ELEKTROSTATIKE – Për prodhuesit e konstruksioneve metalike dhe profileve të aluminit.
KIMIKATE TRAJTUES DHE PASTRUES SIPËRFAQESH METALIKE – Për industrinë mekanike (torno, freza etj) dhe prodhuesit e profileve të aluminit.
DYSHEME INDUSTRIALE – Për figoriferët, ndërtesat industriale etj.
NGJITESA INDUSTRIALE – Për industrinë ushqimore, prodhimi i birrës, lëngjeve etj., industrinë e letrës, drurit etj.

Avantazhi ynë është shpejtësia në shërbim, garancia mbas shitjes, çmimet konkurruese.