Struktura dhe komunikimi

Struktura dhe komunikimi

Shoqerite e grupit administrohen nga drejtuesit respektive si edhe nga adminstratori i pergjithshem.

Administrator i pergjithshem
Durim Shehu – [email protected]

BOJRA NEON
Handi Mero – [email protected]

NEON KOSOVA
Tonin Merdhoci – [email protected]

RIKIRO
Akrena Shehu – [email protected]

P.T. – Prishtina Tekologji
Endrit Mehmeti – [email protected]

VERA IME
Arben Mero – [email protected]

FINANCA
Manuela Ismaili – [email protected]